یادداشت

کمترین تعریف از اربعین

کمترین تعریف از اربعین

کمترین تعریف از اربعین این است که بگویی اینجا همه چیز غیر عادی است. به تعبیر بهتر همه چیز فوق…
نحن حسینیون ما بقینا

نحن حسینیون ما بقینا

حتی چای عراقی ها هم در بعضی از موکب ها بر اساس ذائقه زائر داده می شد. چایی قاشق پهلو…
دکمه بازگشت به بالا