Mon 07 Nov - 16:30 خاطرات پیاده‌روی اربعین

مستند بانویی از آمریکا

در این کلیپ، چند دختر از آمریکا که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند، به بیان نظر و خاطرۀ خود از سفر پیاده‌روی اربعین می‌پردازند. بانویی ازآمریکا: فوق‌العاده‌است! مثل خونۀ آدم می‌مونه! دلم می‌خواست اینجا زندگی می‌کردم و هر روز این مسیر را می‌رفتم!

 

کد کلیپ جهت درج در سایتها و وبلاگها:

<div id="14785110427788818"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/536lY?data[rnddiv]=14785110427788818&data[responsive]=yes"></script></div>