Mon 30 Nov - 17:58

فارس/ سردار قاسم رضایی-فرمانده مرزبانی کشور:از دیشب، تردد زایران به عراق بدون ویزا و تنها با گذرنامه ممکن شد

فارس/ سردار قاسم رضایی-فرمانده مرزبانی کشور:از دیشب، تردد زائران به عراق بدون ویزا و تنها با گذرنامه ممکن شد

از دیشب، تردد زائران به عراق بدون ویزا و تنها با گذرنامه ممکن شد  (94/09/09 - 11:29 )
 

منبع:فارس