Tue 01 Dec - 01:17

طرح بزرگ قدم های نیابتی/ به نیت من قدم بردار زایر

پیرو تقاضاهای فراوان بازدیدکنندگانی که به هر دلیلی توفیق حضور در حماسه عظیم پیاده روی اربعین را ندارند طرح 14 قدم به نیابت از جاماندگان در سایت پیاده روی اربعین به اجرا در آمد.
در صورتی که جا مانده پیاده روی اربعین هستید با ثبت نام در  فرم درخواست قدم نیابتی 14 قدم به نیابت شما توسط زائران برداشته خواهد شدو در صورتی که آمادگی بجا آوردن قدم های نیابتی دارید فرم اجابت قدم نیابتی را پر کنید و به نیابت از زائران تعدادقدمی ه امکان دارید به جا آورید