Tue 01 Dec - 13:51

روایت اربعین | روایت دوم: تنگه‌ای بدون سیم‌خاردار

«روایت اربعین» عنوان مجموعه حاشیه‌نگاری‌های گروه رسانه‌ای پایگاه ARBAEEN.IR اعزامی به عراق است از پیاده‌روی اربعین 1437

اشاره: «روایت اربعین» عنوان مجموعه حاشیه‌نگاری‌های گروه رسانه‌ای اعزامی به عراق است از پیاده‌روی اربعین 1437. این مجموعه به مرور منتشر خواهد شد.

 

روایت اربعین | روایت دوم: تنگه‌ای بدون سیم خاردار

راه‌بندان شده بود. صدای بوق ماشین‌ها به صدای مداحی‌هایی که از گوشه و کنار می‌آمد گره خورده بود. چند ده متر جلوتر یکی رفته بود پشت وانت ایستاده بود و با دستش مدام سمت ر