شعر

شعر | به نام غصه و آه

شعر | به نام غصه و آه

بکش به نظم این تمام حس مرا                                     غزل غزل شده دستم تنش چوقافیه ها درون فکر خودم  مدام میگشتم                                      پی…
دکمه بازگشت به بالا