یادداشت

نحن حسینیون ما بقینا

نحن حسینیون ما بقینا

حتی چای عراقی ها هم در بعضی از موکب ها بر اساس ذائقه زائر داده می شد. چایی قاشق پهلو…
دکمه بازگشت به بالا